Giá quảng cáo trên Cổng TT-GTĐT Vĩnh Phúc
(www.vinhphuc.gov.vn hoặc www.vinhphuc.vn)

Stt

Vị trí

Đơn giá(VNĐ)

1

S 1,2,3

1.000.000-2.000.000/tháng

2

Số 4

700.000-1.200.000/tháng

3

Số 5

500.000-700.000/tháng

* Quảng cáo trong mục thông tin cần biết: đơn giá 500.000 đ/tin (đăng tối đa trong 7 ngày liên tục). Bao gồm các tin: Thông báo đấu giá tài sản, Thông tin đấu thầu, Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, Thông tin tuyển dụng,…

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT).

                                        Liên hệ:
                                        Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử, tầng 1, ṭa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
                                        Địa chỉ: Số 396, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3728.582, Fax: 0211.3615.777
                                        Ông: Phạm Văn Song, Trưởng pḥng Hành chính - Tổng hợp Cổng TT-GTĐT tỉnh Vĩnh Phúc.
                                         Mobile: 0918556458
                                         Email:
songpv@vinhphuc.gov.vn