Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng, tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương cấp lại Giấy chứng nhận; 

- Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ  trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II);

- Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II);

- 02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị gửi Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ 16 Lý Thái tổ - Đống Đa – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II);

- Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II);

Yêu cầu điều kiện thực hiện

* Điều kiện chung:

- Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.