Gần 39 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công và cứu trợ xã hội

27/01/2022

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp lễ, tết đã trở thành truyền thống của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Trong nhiều năm qua, vào dịp tết nguyên đán, tỉnh đã trích ngân sách và huy động các nguồn lực thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực.

Tết Nguyên đán năm nay, UBND tỉnh sẽ dành gần 39 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các cơ quan, đơn vị và cứu trợ xã hội. Trong đó, kinh phí cấp cho Sở Lao động, Thương binh & Xã hội và các cơ quan, đơn vị dành cho việc thăm hỏi, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh hơn 4,7 tỷ đồng; trên 33,8 tỷ đồng giao các địa phương chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người có công và cứu trợ xã hội tại địa bàn. Nguồn kinh phí này đã được giao trong dự toán năm 2022, các huyện, thành phố sẽ chủ động để thực hiện thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người có công và đảng viên từ 50 tuổi Đảng trở lên, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thuộc hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; người có hoàn cảnh khó khăn gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc gặp rủi ro bất ngờ.

Đặc biệt, Tết Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh giao mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà từ 5đến 10 gia đình, cá nhân không thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo nhưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn do bệnh nặng kéo dài, gặp tai nạn rủi ro, không nơi nương tựa, không để hộ gia đình, cá nhân nào không có tết. Tỉnh cũng dành kinh phí hỗ trợ, chăm lo tết cho 290 cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác dân vận; 136 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, 100 thanh niên tình nguyện tiêu biểu; 1.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc, thu nhập không ổn định; 200 hội viên nông dân có thành tích trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp còn có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ cấp khó khăn từ nguồn kinh phí vận động quyên góp, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón tết vui vẻ, đầm ấm.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: