Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường

20/01/2022

Với mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đáp ứng quy chuẩn môi trường khu vực đô thị đạt 97%, khu vực nông thôn đạt 80%, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23 tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe nhân dân.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 920 tấn rác thải phát sinh/ngày. Trong đó, khu vực đô thị 350 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện. Trong năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch công suất 270 tấn/ngày; nhà máy xử lý rác tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc công suất 50 tấn/ngày; cải tạo, nâng công suất nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương lên 150 tấn/ngày; triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phúc Yên; nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt trên 75%, khu vực đô thị đạt trên 95%.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số khiến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn ngày càng nhiều, tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa cao; sự vào cuộc của một số địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa quan tâm đầy đủ, sát sao đến công tác quản lý rác thải và vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền hiệu quả thấp...

Nhằm tạo sự thay đổi toàn diện về công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23 tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường, phân loại tại nguồn rác thải sinh hoạt; thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, vứt rác thải, tập kết rác thải không đúng nơi quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn trên địa bàn. Các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường kiểm tra và xử lý những công trình xây dựng đã cũ nát, bị xuống cấp theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật, nhất là các công trình xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng; đôn đốc, kiểm tra và giám sát các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ban quản lý chợ, các doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị kinh doanh điện tổ chức thu gom, xử lý chất thải; tháo dỡ các đường dây hỏng, cột điện hỏng và di chuyển các cột điện ở những vị trí không còn phù hợp tạo sự thông thoáng cho lòng đường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: