Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

18/01/2022

Chiều 18/1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tới cấp xã, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số  bộ, ban ngành.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một  số sở, ngành.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, có tính chất xuyên suốt trong quá trình thực hiện là: Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân là yếu tố quyết định; dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; dữ liệu dân cư là dữ liệu gốc, các cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công dân đã, đang và sẽ xây dựng phải căn cứ vào dữ liệu gốc và có sự kết nối, chia sẻ bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo ra các giá trị mới; người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích; dữ liệu dân cư phải được khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm thúc đẩy, phát huy trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh quốc gia; việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số; việc khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa rất quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ngay trong 3 tháng đầu năm 2022, tổ công tác triển khai Đề án sẽ xây dựng kế hoạch, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện hoàn thành ngay việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu đã có của các ngành: Bảo hiểm xã hội, Tập đoàn điện lực, Tổng cục Thuế, dữ liệu trẻ em của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế. Hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân, gồm:  Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân; cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú; đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu, làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Theo lộ trình của Đề án, đến tháng 5/2022, sẽ tiếp tục hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 11/25 thủ tục hành chính thiết yếu gồm: Liên  thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dưới 16 tuổi; liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí; tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (thí điểm); thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (thí điểm). Trong tháng 2/2022 hoàn thành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong phạm vi trách nhiệm, Bộ Công an bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ các nhiệm vụ của Đề án, đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, UBND các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Công an trong quá trình thực hiện Đề án, nhất là trong kết nối, chia sẻ dữ liệu để hình thành Trung tâm dữ liệu lớn của Quốc gia, từ đó mở rộng triển khai việc định danh đối với các lĩnh vực, nhất là phương tiện giao thông, bất động sản... góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận thống nhất triển khai các nhiệm vụ của Đề án, tập trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đề xuất giải pháp, phương án ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để huy động các nguồn lực của khối doanh nghiệp trong việc cung cấp các dịch vụ công; công tác bảo đảm đường truyền, kết nối dữ liệu phục vụ triển khai Đề án; ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào phục vụ công tác xét xử trực tuyến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến lợi ích, tầm quan trọng trong việc đẩy nhanh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng biểu dương sự vào cuộc, nỗ lực, hiệu quả của ngành Công an và các ngành liên quan cùng toàn thể người dân trong triển khai cơ sở dữ liệu dân cư làm cơ sở phục vụ Đề án.

Nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu; giao tổ công tác của TƯ thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc giúp các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện; các tỉnh thành phố lập tổ công tác để triển khai thực hiện Đề án.

Các cấp ủy phát huy vai trò của hệ thống chính trị, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tới tận cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu đồng thuận tạo thuận lợi thực hiện Đề án và công tác chuyển đổi số. Các bộ, ngành, các địa phương xây dựng lộ trình, nhân lực khẩn trương thực hiện Đề án gắn với chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 4; kết nối các cơ sở dữ liệu đã có của các các ngành vào cơ sở dữ liệu Quốc gia bảo đảm xác thực chính xác thông tin; tháo gỡ những vướng mắc bất cập của cơ chế chính sách để tạo lộ trình thông thoáng triển khai Đề án.

Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý, hiệu quả để thực hiện; các ngành, địa phương bố trí đủ nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ Đề án.

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ bảo đảm dữ liệu chính xác, được cập nhật thường xuyên, duy trì chia sẻ dữ liệu an ninh an toàn. Bộ Công an làm gương, làm mẫu, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, tạo dấu ấn lan tỏa thực hiện thắng lợi Đề án và công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân, của quốc gia dân tộc.

 

Đức Hiền