Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

14/01/2022

Ngày 14/1, Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị sẽ tiến hành thảo thuận, cho ý kiến vào Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2021 của tập thể BTV và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; tiến hành kiểm điểm năm 2021 đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Tại hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh, trong đó, trọng tâm là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 và tham gia bổ sung những vấn đề phát sinh về kinh tế - xã hội cần quan tâm chỉ đạo, nhất là lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Về báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV, kiểm điểm công tác năm 2021 đối với các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành nêu cao tinh thần xây dựng, đoàn kết, thống nhất vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của từng đồng chí Tỉnh ủy viên và vì sự nghiệp chung của Đảng. Phải trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, dân chủ dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đảng; khi góp ý về những hạn chế, khuyết điểm không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm.

Đối với kiểm điểm cá nhân phải thật sự nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm kết quả thực chất, không hình thức, chiếu lệ, không lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín với động cơ không trong sáng. Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của cấp ủy. Từng đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, chân thành; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa. Đồng thời, khách quan, chân thành, thẳng thắn, đóng góp ý kiến cho các đồng chí khác.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chia thành 6 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2021 đối với tập thể BTV và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; tiến hành kiểm điểm cá nhân năm 2021 các đồng chí Tỉnh ủy viên.

Buổi chiều, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy tại hội nghị, năm với 2021, với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Công tác quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo. Tỉnh ủy đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề, 5 đề án, 3 quy định và sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 
Nguyễn Tuấn Khanh và Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Nguyễn Ngọc Bình

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành tốt; phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới; quy định giao nhiệm vụ cho từng cấp, từng ngành và đánh giá người đứng đầu bằng sản phẩm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, tổ chức. Tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 vừa duy trì tốc độ tăng trưởng trong nhóm dẫn đầu cả nước, với 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị được triển khai; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi tích cực. Các chính sách an sinh xã hội luôn đứng đầu cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Đặc biệt, việc ban hành các quy định, hướng dẫn, quyết định giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị của BTV trong đánh giá cán bộ đã khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ chung chung, hình thức như trước đây. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, có tác dụng thúc đẩy người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có tư duy khoa học trọng chỉ đạo, điều hành, nhất là phải năng động, sáng tạo, trăn trở để tìm giải pháp, biện pháp đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho 10 đồng chí hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Thanh Nga