Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức

20/01/2022

Sáng 20/1, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

BCH Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh trao quyết định kết nạp thêm 2 thành viên mới
là Hội Kế toán và Công ty TNHH Công nghệ cao Trịnh Năng

Năm 2021, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, biểu dương, khen thưởng kịp thời những trí thức có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội. Đặc biệt, dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 song Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, qua đó, lựa chọn được 9 đề tài xuất sắc tham dự cuộc thi toàn quốc; tổ chức chấm, trao 33 giải cho các tập thể, cá nhân trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022: Tập trung vào hoạt động tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức có môi trường phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống; tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện, mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết về khoa học kỹ thuật với các hội, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh; kịp thời tôn vinh, biểu dương đội ngũ trí thức trên mọi lĩnh vực, khuyến khích thúc đẩy các hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các tầng lớp nhân dân…

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: