Đoàn ĐBQH tỉnh: Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

11/05/2022

Chiều 11/5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. 

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương, 116 điều quy định mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra, chức năng của cơ quan thanh tra, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra; quyền nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan, tổ chức; các hành vi bị nghiêm cấm.

Cho ý kiến vào dự thảo Luật, các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật. Đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh, bổ sung nội dung một số điều nhằm làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm và việc phân cấp quản lý nhà nước công tác thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra. Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định về thanh tra công vụ trong hoạt động quản lý nhà nước; quy định cụ thể hơn về cơ cấu tổ chức của đội ngũ thanh tra các sở, cấp huyện; quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác phối hợp. 

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu làm căn cứ đóng góp ý kiến tại kỳ họp tới của Quốc hội.

Thanh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày: