Sở Xây dựng: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025

10/05/2022

Sáng 10/5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số ngành Xây dựng năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Xây dựng Vĩnh Phúc đặt mục tiêu áp dụng công nghệ số, dữ liệu số vào điều kiện thực tiễn, góp phần đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành, tạo lập kho dữ liệu số của ngành, trong đó, đặt các tổ chức và người dân là trung tâm phục vụ. Đồng thời, từng bước hình thành, phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa theo yêu cầu lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và thu hẹp khoảng cách số. Ngành Xây dựng phấn đấu đến năm 2025 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ được tạo lập, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. Đến năm 2030, 100% tài liệu, hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng; chủ trì triển khai Đề án xây dựng đô thị văn minh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh; hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước của ngành.

Để đạt được các mục tiêu này, Sở Xây dựng sẽ triển khai, hoàn thành 15 nhiệm vụ trong năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 488/QĐ-CT, ngày 14/3/2022. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo lập cơ sở pháp lý, cơ chế thúc đẩy chuyển đổi số; đầu tư phát triển hạ tầng và nền tảng số; xây dựng thông tin và cơ sở dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số…

Tại hội nghị, cán bộ công chức, viên chức Sở Xây dựng được nghe Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ VINASA chia sẻ các nội dung chủ yếu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - chuyển đổi số ngành Xây dựng và đô thị thông minh, đặc biệt nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong xây dựng đô thị thông minh là lấy người dân làm trung tâm, đối tượng phục vụ và là chủ thể xây dựng; các nhiệm vụ trong xây dựng hạ tầng thông tin, hạ tầng kỹ thuật thông minh, hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng thông minh và cộng đồng thông minh.

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang đã trao đổi, giải đáp một số nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số ngành Xây dựng, các giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông minh, đô thị thông minh…

Thanh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày: