Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới trên 700 ha rừng

17/01/2022

Để bảo đảm tiến độ trồng rừng, trồng cây phân tán trong năm 2022 theo đúng kế hoạch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc người dân khẩn trương tiến hành phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết để tập trung trồng rừng, trồng cây phân tán trong khung thời vụ tốt nhất.

Thời điểm này, cán bộ các hạt kiểm lâm thường xuyên xuống cơ sở
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây giống

Thành phố Phúc Yên có 4/10 xã, phường có rừng, đất lâm nghiệp với tổng diện tích gần 4.500 ha. Nhận thấy hiệu quả tích cực từ phát triển kinh tế rừng mang lại, những năm qua, UBND thành phố luôn quan tâm, khuyến khích người dân tích cực đầu tư vốn, đưa nhiều loại cây giống có chất lượng cao như: Keo lai, thông Caribe, xà cừ, sấu.. vào trồng, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán được giao hằng năm.

Ông Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, thành phố Phúc Yên cho biết, chỉ tính riêng diện tích trồng rừng sản xuất tập trung, năm 2021, địa phương đã trồng mới được hơn 153 ha, vượt kế hoạch được giao và tăng 9% so với năm 2020. Trên cơ sở kết quả đạt được, từ giữa tháng 12/2021, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã, phường tuyên truyền, vận động các hộ trồng rừng lựa chọn các giống cây có năng suất, chất lượng tốt để nâng cao hiệu quả giá trị trồng rừng, hoàn thành kế hoạch trồng rừng tập trung trong năm 2022. Đối với chỉ tiêu trồng 100.000 cây phân tán, thành phố đã quyết định chọn các loại cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây phong cảnh và cây ăn quả lâu năm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trồng, bảo vệ cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường của nhân dân; chỉ đạo các ngành chức năng kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành động làm ảnh hưởng đến cây xanh, huỷ hoại cây xanh đô thị, phá và khai thác rừng trái phép.

Năm 2022, huyện Bình Xuyên được giao chỉ tiêu trồng 132.000 cây phân tán; duy trì, giữ ổn định tỷ lệ che phủ của rừng trên 23% diện tích. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, hưởng ứng phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra về nguồn giống, chất lượng giống của các cơ sở cung cấp; đôn đốc, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng bảo đảm cây giống sinh trưởng, phát triển tốt. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định cụ thể vị trí, địa điểm, diện tích trồng cây phân tán tại các tuyến đường liên xã, trục xã, liên thôn, trục thôn gắn với thực hiện tiêu chí môi trường, giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, quản lý bảo vệ cây sau khi trồng, kịp thời thay thế cây sâu bệnh, hư hỏng, chết…

Không chỉ thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, thời điểm này, các huyện, thành phố đã chủ động xác định địa điểm trồng, chọn loại cây trồng theo hướng đa dạng ưu tiên trồng loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, phù hợp với mục đích phát triển lâu dài, bền vững của mỗi địa phương.

Ông Lê Đức Nguyên, Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Nhờ thực hiện tốt việc xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được hơn 700 ha rừng tập trung và trên 1 triệu cây phân tán. Để trồng mới 700 ha diện tích rừng tập trung và trên 600.000 cây phân tán các loại trong năm 2022 theo kế hoạch số 309 của UBND tỉnh, ngay từ cuối năm 2021, Chi cục đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các địa phương chủ động tham mưu UBND huyện, thành phố có diện tích rừng xây dựng kế hoạch, giao, phân bổ số lượng cây cụ thể cho các xã, phường, thị trấn; ký kết hợp đồng cung ứng, dịch vụ cây giống lâm nghiệp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống có uy tín, có đủ điều kiện. Đồng thời, cử cán bộ bám sát thực địa để rà soát, thống kê phần diện tích khai thác và hiện trường rừng tập trung; tuyên truyền và hướng dẫn các hộ trồng rừng chuẩn bị đầy đủ về vật tư phân bón, nhân lực; lựa chọn những cây giống lâm nghiệp có chất lượng đưa vào sản xuất để nâng cao sản lượng gỗ và chất lượng cây rừng cùng các biện pháp thâm canh rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ cây rừng sau khi trồng.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: