Yên Lạc: Nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy chuyển đổi số

11/05/2022

Thúc đẩy chuyển đổi số để tạo nền tảng, cơ sở cho hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, phát triển dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số, huyện Yên Lạc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt top dẫn đầu của tỉnh về chuyển đổi số.

Để đạt mục tiêu này, huyện Yên Lạc đang tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên nhiều phương tiện và thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, huyện cũng tăng cường vai trò của người đứng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương trong chuyển đổi số. Cùng với đó, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân đối với việc góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

Trong phát triển hạ tầng số và nền tảng số, huyện Yên Lạc thực hiện đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung theo tiêu chuẩn quốc tế và lựa chọn các giải pháp công nghệ tiên tiến như: điện toán đám mây, Internet vạn vật, dữ liệu khối, dữ liệu lớn, tự động hoá, trí tuệ nhân tạo… để quản lý tập trung các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin. Huyện thực hiện phổ cập internet băng rộng bằng công nghệ 4G/5G và các công nghệ di động trong toàn bộ các đô thị, khu - cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời phổ cập điện thoại thông minh tới người dân.

Đặc biệt, để mở rộng chuyển đổi số đối với cấp xã, huyện sẽ hỗ trợ một phần chi phí cáp quang kéo tới mỗi hộ gia đình; triển khai mobile money (dùng tài khoản viễn thông thanh toán); lắp đặt camera thí điểm cho UBND cấp xã, truy cập sử dụng điện thoại thông minh, dữ liệu lưu Cloud. Huyện cũng triển khai đầu tư thêm các dịch vụ wifi miễn phí ở các địa điểm công cộng và đưa và sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ lên sàn giao dịch điện tử.

Trần Biển

 

Các tin đã đưa ngày: