Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2030

10/05/2022

Sáng 10/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2030.

 Đề án nhằm tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ cao; chú trọng sản xuất những sản phẩm chăn nuôi có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ… Phấn đấu đến hết năm 2030, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của tỉnh tăng bình quân 1%/năm; tổng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm đạt trên 13 triệu con; xây dựng và duy trì ít nhất 30 cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn; xây dựng 10 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh…

Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng tư vấn phản biện nhất trí với tầm quan trọng của việc xây dựng Đề án nhằm tạo đà cho ngành chăn nuôi của Vĩnh Phúc phát triển theo hướng bền vững. Đồng thời, tập trung tư vấn, phản biện, góp ý một số nội dung và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả của Đề án như: Phát huy lợi thế về vị trí địa lý; có cơ chế hỗ trợ cụ thể để tạo điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào công tác chọn lọc giống để nâng cao hiệu quả, chất lượng đàn vật nuôi; khuyến khích cần thu hút doanh nghiệp trong phát triển sản xuất nông nghiệp…

Kết thúc hội nghị, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên, Hội đồng tư vấn phản biện đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung bố cục và hoàn thiện nội dung của Đề án nhằm bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kim Ly

 

Các tin đã đưa ngày: