Kho bạc Nhà nước tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành nền tảng kho bạc số

11/05/2022

Với đích đến “Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm”, những năm qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian, chi phí cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch.

Năm 2021, với 90,86 điểm, Kho bạc Nhà nước đã vươn lên xếp vị trí số 1 các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về cải cách hành chính. Có được kết quả này là do những năm qua, đơn vị đã tập trung cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực, gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Hướng đến mục tiêu đến năm 2025 Kho bạc Nhà nước vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng kho bạc số, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định mới, các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, sáp nhập giảm từ 8 đầu mối xuống còn 5 phòng nghiệp vụ; vận hành hiệu quả hệ thống quản lý ngân sách Nhà nước Tabmis; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, với 100% hồ sơ, chứng từ giao dịch được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hiện 100% hồ sơ (trừ ngành Công an, quân đội) giao dịch tại Kho bạc Nhà nước được giải quyết trực tuyến mức độ 4

Cũng theo ông Huy, để công tác thu, chi, thanh toán được thông suốt, tạo thuận lợi cho người nộp ngân sách và các đối tượng được hưởng ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai hiệu quả Đề án hiện đại hoá quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - Kho bạc Nhà nước; mở rộng tài khoản chuyên thu tại 9 ngân hàng thương mại là BIDV, Viettinbank, Vietcombank, MB, Agribank, Techcombank, Vpbank... Đẩy mạnh áp dụng các hình thức thu thuế điện tử, thu qua máy ATM, POS, Internetbanking; thực hiện kết nối tự động số liệu thu ngân sách Nhà nước giữa người nộp thuế - ngân hàng – kho bạc – cơ quan thu nhằm mở rộng không gian thu ngân sách, giảm thiểu việc thu nộp trực tiếp tại Kho bạc. Đồng thời, kiểm soát chặt các khoản chi, vận hành tốt các ứng dụng thanh toán song phương, thanh tóa liên ngân hàng điện tử, liên kho bạc, hạn chế tối đa thu – chi ngân sách bằng tiền mặt. 

Thực hiện Quyết định số 455 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2025, Kho bạc Nhà nước vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng số, đến năm 2030 hoàn thành xây dựng kho bạc số, bảo đảm kết quả dự báo chênh lệch không quá 5% so với thực tế, thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa các chức năng quản lý quỹ ngân sách; đổi mới cơ chế quản lý chi ngân sách theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; đẩy mạnh ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực...

Thanh Nga

 

 

Các tin đã đưa ngày: