Sở Thông tin và Truyền thông: Tập huấn về chuyển đổi số

10/05/2022

Chiều 10/5, Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong Sở. 

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA đã truyền đạt các nội dung về chuyển đổi số gồm: Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; các mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia; chuyển đổi số như một phương thức phát triển; phương pháp luận về chuyển đổi số. Đặc biệt, nhấn mạnh đến mô hình kinh tế số, xã hội số; sự khác nhau giữa Chính phủ số và Chính phủ điện tử; các đích đến của chuyển đổi số là doanh nghiệp thông minh, đô thị thông minh, chính quyền thông minh, quốc gia thông minh, thế giới thông minh.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận liên quan đến nhiệm vụ, lộ trình chuyển đổi số của ngành Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đối với từng ngành, lĩnh vực; công tác bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng hạ tầng dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung; kỹ năng thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số và các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trước mắt, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: