Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp

22/01/2022

Chiều 21/1, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ ký kết. Hội nghị được kết nối trực tuyến toàn quốc tới cấp huyện.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh.

Trong những năm qua, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến pháp luật; thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm đối với cán bộ, chiến sĩ công an và thân nhân.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Từ năm 2017 đến năm 2021, các cơ quan, đơn vị của hai ngành đã phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với gần 6.000 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi trong lĩnh vực bảo hiểm. Năm 2021, hai ngành đã tổ chức kết nối, chia sẻ thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm giữa ngành Công an và Bảo hiểm xã hội gồm 3 chương, 9 điều, quy định đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở tất cả các cấp.

Đức Hiền

 

 

Các tin đã đưa ngày: