Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

21/01/2022

Chiều 21/1, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo Sở LĐ, TB&XH trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội 

Năm 2021, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội đã bám sát các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 18,9 nghìn lao động, trong đó có 355 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề trên 23,3 nghìn lao động, đạt 115% kế hoạch năm. Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, ngành đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn trên 2.600 hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ chính sách trong lĩnh vực này. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,44%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,33% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ngành đã phối hợp hỗ trợ hơn 30,2 tỷ đồng cho nhóm chính sách về bảo hiểm xã hội; hỗ trợ bằng tiền hơn 29,8 tỷ đồng cho trên 63.000 lượt lao động. Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân Vĩnh Phúc sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19. Các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, được triển khai kịp thời, đầy đủ. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ, phòng, chống tệ nạn xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt những kết quả tích cực.

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm; phát huy kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề tiếp tục thực hiện đào tạo theo nhu cầu người lao động; tăng cường cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, cận nghèo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong công tác giảm nghèo; bảo đảm công tác an sinh xã hội. Phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho từ 16.000-17.000 lao động; đào tạo nghề cho 27.900 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 79%, trong đó, lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 36%.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: