Hội Luật gia tỉnh triển khai công tác năm 2022

20/01/2022

Chiều ngày 20/1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội Luật gia tỉnh hiện có gần 1.000 hội viên sinh hoạt ở 15 hội, chi hội trực thuộc. Năm 2021, Hội đã thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tổ chức hội và phát triển hội viên tiếp tục được duy trì.

Trong năm, các cấp hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 111 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các huyện, thành phố mở 6 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 1.600 vụ việc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được trợ giúp pháp lý. 

Năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Phấn đấu kết nạp thêm từ 20 hội viên; thành lập thêm ít nhất 1 chi hội luật gia các sở, ban, ngành và 4 hội luật gia tại huyện, thành phố.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: