Phấn đấu gieo trồng 47.000 ha lúa và cây lương thực có hạt trong vụ Mùa, vụ Đông 2022

10/05/2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ Mùa năm 2021, mặc dù tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm toàn tỉnh giảm song sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt trên 142.891 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đối với sản xuất vụ Đông, dù tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước song do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết khiến năng suất giảm, tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 1.200 tỷ đồng.

Trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn do tác động của thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường, vụ Mùa, vụ Đông 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất. Đặc biệt, đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ nông dân trên 444.084 kg giống lúa chất lượng cao, hơn 1.775 ha sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP, 857,4 ha rau ăn lá theo hướng hữu cơ và triển khai 2 mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ.

Tại hội nghị triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2022 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng 10/5, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương như: Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác chưa được thực hiện thường xuyên; doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chưa nhiều; quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất tại một số địa phương diễn ra chậm, quỹ đất trồng trọt ngày càng giảm do quá trình phát triển đô thị và công nghiệp. Trong khi đó, giá cả vật tư nông nghiệp, nhất là giá phân bón tăng cao ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của người sản xuất; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ cao, người dân chưa chú trọng đầu tư thâm canh…

Để đạt mục tiêu vụ Mùa gieo trồng 32.000 ha, vụ Đông trồng 15.000 ha lúa và cây lương thực có hạt; tổng giá trị sản xuất trong vụ Mùa, vụ Đông 2022 đạt từ 2.700 - 2.900 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai vụ Mùa, vụ Đông 2022 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong tâm là tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa tập trung có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, cơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt của tỉnh. Cùng với tuyên truyền mở rộng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật được đánh giá có hiệu quả vào sản xuất, sẽ tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuê ruộng, gom ruộng để sản xuất tập trung nhằm tạo khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, sức cạnh tranh cao; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ, VietGAP, sử dụng phân bón tiết kiệm, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: