Cấp mã số vùng trồng giúp nông sản vươn ra thị trường thế giới

11/05/2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu nông sản, tỉnh đã và đang triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, qua đó, tạo điều kiện cho nhiều nông sản nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Trung Kiên, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch
 triển khai sản xuất theo quy trình được cấp mã số vùng trồng hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu

Mã số vùng trồng (PUC) là mã số định danh cho một vùng trồng nhằm theo dõi, kiểm soát tình hình sản xuất, sinh vật gây hại, truy xuất nguồn gốc, đây là điều kiện bắt buộc trước khi nông sản xuất khẩu. Để được cấp mã số vùng trồng, nông sản phải được sản xuất theo một quy trình nhất định từ yêu cầu về diện tích, điều kiện canh tác đến sổ sách ghi chép, vệ sinh trên đồng ruộng, thành phần dịch hại trong vùng sản xuất, yêu cầu về thuốc bảo vệ thực vật. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc đảm bảo các điều kiện khắt khe về an toàn thực phẩm mà còn làm thay đổi nhận thức, tập quán, phương thức sản xuất của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cán bộ quản lý tại địa phương trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và đầu ra cho sản phẩm.

Để đẩy mạnh triển khai cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nông nghiệp, từ năm 2020, việc cấp mã số vùng trồng được đưa vào Chương trình hành động của tỉnh. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo tập huấn về mã số vùng trồng, hướng dẫn các hộ áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, ghi chép nhật ký canh tác để phục vụ truy xuất nguồn gốc; khuyến khích các hộ nông dân liên kết hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm nông sản, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất quá trình sản xuất và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản.

 Đến nay, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 24 mã số vùng trồng và 2 cơ sở đóng gói tại Vĩnh Phúc với tổng diện tích hơn 200ha. Trong đó có 15 mã số thanh long được đăng ký xuất khẩu chính ngạch sang thị trường các nước: Úc, Newzealand, Hoa Kỳ; 1 mã bưởi xuất khẩu đi EU; 2 mã chuối, 6 mã ớt, 1 cơ sở đóng gói ớt, 1 cơ sở đóng gói thạch đen xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Năm 2018, lần đầu tiên 3 tấn thanh long ruột đỏ tại các vùng trồng trên địa bàn các xã: Vân Trục, Ngọc Mỹ, Xuân Hòa, huyện Lập Thạch được xuất khẩu sang thị trường Australia. Sau 2 năm tạm dừng nhập khẩu ớt của Việt Nam, năm 2022, phía Trung Quốc đã chấp thuận cho một số cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu ớt tươi sang thị trường Trung Quốc, trong đó có 1 cơ sở tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Đây là cơ hội lớn cho các vùng trồng ớt tại Vĩnh Phúc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, huyện Lập Thạch đang kết nối với 1 doanh nghiệp chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết, dự kiến trong tháng 6 tới sẽ xuất khẩu thử một chuyến thanh long ruột đỏ sang thị trường Mỹ, Úc...

Tuy nhiên, việc triển khai cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh gặp không ít những khó khăn do đa số bà con nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ với quy mô nông hộ, trong khi yêu cầu để được cấp mã số vùng trồng phải có diện tích từ 10 ha trở lên; chi phí cho việc cấp mã số vùng trồng tương đối lớn. Phần lớn nông dân chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của mã số vùng trồng, chưa ghi chép đầy đủ nhật ký quá trình canh tác, sinh vật gây hại, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm theo quy định. Các doanh nghiệp xuất khẩu chưa thực sự chủ động liên kết với các vùng trồng đã được cấp mã số để đẩy mạnh xuất khẩu và giữ vững, nâng cao chất lượng nông sản.

Để công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xây dựng, quản lý vùng trồng, ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc đề xuất UBND tỉnh xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu; bố trí nguồn lực thực hiện công tác thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng, tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số...

Mai Liên

 

 

Các tin đã đưa ngày: