Chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong

10/01/2022

Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, vừa qua tại kỳ họp thứ thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII đã thông qua Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND quy định chính sách đặc thù hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với người có công với cách mạng và hỗ trợ hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng thuộc đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi có công với cách mạng; thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được hưởng chế độ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh nhiên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tất cả các đối tượng được hưởng chính sách này đều phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, đối tượng thuộc diện điều dưỡng 1 năm 1 lần từ nguồn kinh phí Trung ương không đi điều dưỡng tập trung được hưởng thêm chính sách hỗ trợ điều dưỡng tại gia đình với mức 1.461.600 đồng/người/năm; đối tượng thuộc diện điều dưỡng 2 năm 1 lần được chi thêm hỗ trợ điều dưỡng tại gia đình 1.461.600 đồng/người/lần, điều dưỡng tập trung là 3.243.200 đồng/người/lần; đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được hỗ trợ thêm với mức 1.500.000 đồng/người/năm.

Đối với người thuộc đối tượng hưởng chính sách điều dưỡng theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi ốm đau; gặp mặt, thăm và chúc tết; thăm viếng và tổ chức lễ tang của tỉnh Vĩnh Phúc không thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: