Thông báo rà soát, kiểm tra chất lượng công trình kết cấu thép dạng tháp trên địa bàn tỉnh

25/09/2014

Thực hiện chỉ đạo tại nội dung văn bản số 6041/UBND-CN1 ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng công trình kết cấu thép dạng tháp trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản; đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng các công trình.

 

Để công việc triển khai hiệu quả đề nghị: Sở Thông tin & Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thông báo và chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình cột tháp anten; cột tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, cột BTS.. trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm tra, tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng công trình và tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo các quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 30/10/2014.

(Nguồn: CV số 3085/SXD-QLCL ngày 20/10/2014 của Sở Xây dựng)

 

Các tin đã đưa ngày: