Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo

24/01/2022

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc thông báo triển khai đấu giá quyền sử dụng 32 ô đất ở tại khu tái định cư, đấu giá QSD đất và đất giãn dân tại thôn khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan có tài sản: UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo

Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ : số 22 Nguyễn Khang, TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.

Chi tiết tài sản, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước:

Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng quy định của luật Đất đai, có khả năng về tài chính thực hiện xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ tham dự đấu giá:

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá hơp danh Bình Minh - Vĩnh Phúc, trong giờ hành chính từ ngày niêm yết công khai đến đến 16h30 ngày18/02/2022 trong giờ hành chính trừ thứ 7 Chủ nhật và ngày lễ.

- Tại trụ sở UBND xã Hồ Sơn  trong giờ hành chính từ ngày 15/02/2022 đến 16h30 ngày 18/02/2022. Thời gian bán hồ sơ được thực hiện trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và Chủ nhật.

Xem chi tiết nội dung thông báo đấu giá tại đây./.

Các tin đã đưa ngày: