Thay đổi thời gian thông báo điểm thi tuyển viên chức ngành GD-ĐT năm 2014

01/10/2014

Do công tác chấm thi tuyển viên chức ngành Giáo dục- Đào tạo hiện nay vẫn đang được tiếp tục thực hiện, do vậy thời gian thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh có thay đổi so với thời gian đã quy định tại Hướng dẫn số 836/HDLS-SGDĐT-SNV ngày 19/6/2014 “về tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non năm 2014, thông qua thi tuyển”. Ngay sau khi có kết quả chấm thi của Hội đồng thi tuyển, Sở Nội vụ sẽ thông báo điểm thi và hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước tiếp theo về tuyển dụng theo quy định. (Xem chi tiết tại đây)


 

Các tin đã đưa ngày: