Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 16/10-25/10/2020

05/10/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và Tam Đảo thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

TBA An lộc Phúc

8:00

16/10

10:00

16/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

2

Bê Tông Phúc Thành

10:00

16/10

12:00

16/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

3

TBA số 1 Cty Duy An 

13:30

16/10

15:30

16/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

4

TBA X32

15:30

16/10

18:00

16/10

Thay công tơ đầu cực và thay công tơ trự phụ định kỳ

5

TBA Cty Tân Phát 

8:00

17/10

10:00

17/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

6

TBA Cty MBM

10:00

17/10

12:00

17/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

7

TBA Hanh Nguyệt

13:30

17/10

15:30

17/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

8

TBA Nước Sạch số 2

15:30

17/10

17:30

17/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

9

TBA Cty Gốm Tam Đảo 

8:00

24/10

10:00

24/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

10

TBA Cty An Cư

10:00

24/10

12:00

24/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

11

TBA Cty WORLD Vi Na  

13:30

24/10

15:30

24/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

12

TBA Cty Tiến Mạnh Lợi 

15:30

24/10

17:30

24/10

Thay công tơ đầu cực định kỳ

- Đường dây ĐD 371 E25.7 dự kiến mất điện từ 08h00÷13h30 ngày 12/10/2020 gồm các trạm biến áp Cty Tiền Phong, Ngói Việt.

- Cắt không tải DCL471-7E25.4/7 NR Hương Sơn 2 dự kiến mất điện từ 06h00÷08h30 ngày 16/10/2020 gồm các trạm biến áp Cổ Độ, Hương Sơn 2.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Vĩnh Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

TBA Trung Tâm công tác XH tỉnh VP - 180 kVA 35/0,4 kV

7:00

17/10

9:00

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay Ti định kỳ

2

TBA Công ty Cơ khí Bình Thịnh T1 - 320 kVA 22/0,4 kV

8:40

17/10

10:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

3

TBA Công ty Cơ khí Bình Thịnh T2 - 560 kVA 22/0,4 kV

10:10

17/10

12:00

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

4

TBA Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh T1 - 180 kVA 22/0,4 kV

13:30

17/10

15:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

5

TBA Ngân Hàng HTXVN - CN Vĩnh Phúc 180 kVA 22/0,4 kV

15:30

17/10

17:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

6

TBA Công ty DV Mobifone KV4 CNTCT Viễn Thông Mobifone 1250 kVA 35/0,4 kV

7:00

17/10

9:00

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

7

TBA Sở Giao Thông vận tải VP - 250kVA 22/0,4 kV

8:40

17/10

10:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

8

TBA Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh T1 - 320 kVA 22/0,4 kV

10:10

17/10

12:00

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

9

TBA Công ty TNHH MTV Coop mart Vĩnh Phúc 750kVA-35/0.4

13:30

17/10

15:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ, VSCN.

10

TBA Công ty cổ phần SOIVA Việt Nam 750kVA-35/0.4

15:00

17/10

17:30

17/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ, VSCN.

11

TBA Công ty Giày Vĩnh Yên T1 - 1000 kVA 22/0,4 kV

7:00

25/10

9:00

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

12

TBA Công ty Giày Vĩnh Yên T2 - 560 kVA 22/0,4 kV

8:30

25/10

10:00

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

13

TBA Công ty TNHH công nghiệp Toàn Hưng Việt Nam T2: 1000kVA-22/0.4kVA

9:50

25/10

12:00

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ, VSCN.

14

TBA Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 180kVA-22/0.4kV

13:30

25/10

15:30

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ, VSCN.

15

TBA Công ty HTX VLXD tuổi trẻ 250kVA-22/0.4kV

15:20

25/10

17:30

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ, VSCN.

16

TBA Trường tăng thiết giáp 100kVA-22/0.4kV lộ 371E4.3

7:30

25/10

10:00

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay Ti định kỳ, Sử lý rỉ dầu MBA.

17

TBA TT Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm 100kVA-22/0.4kV

9:40

25/10

11:20

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay Ti định kỳ

18

TBA Công ty sản xuất thép Việt Đức 160kVA-22/0.4kV

13:30

25/10

15:30

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay công tơ định kỳ

19

TBA Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc 560kVA-22/0.4kV

15:00

25/10

17:30

25/10

Thực hiện kiểm tra HTDĐ và thay TI, công tơ định kỳ, VSCN.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực thành phố Phúc Yên:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Cắt điện lộ A, B - TBA Nước Thải

7:30

21/10

10:00

21/10

Thay khóa hãm dây bị vỡ

2

Cắt điện lộ C - TBA Tăng Áp

10:00

21/10

11:30

21/10

Thay khóa hãm dây bị vỡ

3

Cắt điện lộ A, B - TBA KTT Đại Học Sư Phạm 2

13:30

21/10

17:30

21/10

Thay khóa hãm dây bị vỡ

4

Cắt điện lộ C - TBA Quang Điện 23

7:30

22/10

10:00

22/10

Thay khóa hãm dây bị vỡ

5

Cắt điện lộ A, E - TBA Xuân Hòa 1/35

10:00

22/10

12:00

22/10

Thay khóa hãm dây bị vỡ

6

TBA Tùng Chi 3

7:30

17/10

9:30

17/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

7

TBA Vải Không Dệt

9:30

17/10

11:30

17/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

8

TBA Giày Da PY T4

13:00

17/10

15:00

17/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

9

TBA Hồng Hạc T10

7:30

20/10

9:30

20/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

10

TBA Hồng Hạc T11

9:30

20/10

11:30

20/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

11

TBA Sân Golf T2

13:00

20/10

15:00

20/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

12

TBA Sân Golf T3

15:00

20/10

17:00

20/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

13

TBA Đông Bắc Bộ

7:30

24/10

9:30

24/10

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

14

TBA Đồng Trầm

9:30

24/10

11:30

24/10

Nâng tỷ số TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

15

TBA Tân Bình 1

9:30

24/10

11:30

24/10

Nâng tỷ số TI đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cự và VSCN MBA

- Đường dây 473E25.3 dự kiến mất điện từ 05h00÷08h30 ngày 24/10/2020 gồm các TBA: Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

TBA Đơn Vị 68A - 250 KVA

8:00

16/10

9:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

2

TBA Cơ Sở Lưu Trú Phía Bắc - 100 KVA

9:20

16/10

10:50

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

3

TBA UBND Huyện TĐ - 250 KVA

11:00

16/10

12:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

4

TBA Danh Thắng Tây Thiên - 1000 KVA

14:00

16/10

15:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

5

TBA Trường Dân Tộc Nội Trú - 100 KVA

15:30

16/10

17:00

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

6

TBA Trường Bắn Cam Lâm - 320 KVA

8:00

16/10

9:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

7

TBA Trung Tâm VHTT Huyện TĐ - 250 KVA

9:30

16/10

11:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

8

TBA Chiếu Sáng QL 2B - T3 - 100 KVA

14:00

16/10

15:30

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

9

TBA Chiếu Sáng QL 2B - T2(TĐ Núi) - 31.5 KVA

15:30

16/10

17:00

16/10

Thay công tơ đầu cực,VSCN.Dán Kính hòm công tơ TBA

- Đường dây 474E25.4 dự kiến mất điện từ 06h00÷10h00 ngày 16/10/2020 gồm các khách hàng khu vực Thị trấn Tam Đảo và TBA Vườn Quốc Gia TĐ.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: