Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 13/5÷22/5/2022

09/05/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện đ/d 376E4.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Hương Sơn 4+5, Hương Vị, Thiện Kế 8, Chiếu sáng Hương Sơn - Gia Khánh, HTX Minh Trang, Tân Hà 2, Gia Khánh 4, Phước An 1+2, Kim Chung Úc, Tâm Hữu Dũng, Trường 600 trạm số 2+3, Việt Lê.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện đ/d 475E25.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷10:00 ngày 20/5/2022 gồm các TBA: TBA VITGARMENT, Nguyễn Văn Hội.

Cắt điện đ/d 477E25.3 dự kiến mất điện từ 14:00÷15:00 ngày 21/5/2022 gồm các TBA: Nhạo Sơn 2, 3, 4, Nguyễn Văn Bình, Tam Đa, Đỗ Hoàng Hạnh.

Cắt điện Đ/d 477E25.4 dự kiến mất điện từ 14:00÷17:00 ngày 21/5/2022 gồm các TBA: Đồng Quế 3, 2, 7, 9, Thiền Viện, Nguyễn Văn Bình, Tam Đa,  Đỗ Hoàng Hạnh.

Cắt điện đ/d 477E25.3 dự kiến mất điện từ 16:15÷17:15 ngày 21/5/2022 gồm các TBA: Nhạo Sơn 2, 3, 4, Nguyễn Văn Bình, Tam Đa, Đỗ Hoàng Hạnh.

Cắt điện đ/d 373E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:30 ngày 22/5/2022 gồm các TBA: Xã Bàn Giản  và TBA Thuế Lập Thạch, Liên Hòa 1, 3, 7, Hạ Ích, Bì La, Viên Luận, Đồng Ích 1, 6, 7, 8, Bơm Tiêu Triệu Đề, TĐC Bì La, TĐC Hạ Ích, Đèn đường (01),  Tử Du 1, 3, 4, Hera.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Mỏ Đá Quang Sơn

7:30

11:00

11/5

Thí nghiệm định kỳ MBA, xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA, VSCN trạm

2

TBA Như Thụy 1

6:30

14:30

17/5

Thực hiện hoán chuyển máy biến áp 320kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

3

TBA Tứ Yên 6

6:30

14:30

17/5

Thay máy biến áp 250kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

4

TBA Khoái Trung

6:30

14:30

18/5

Thay máy biến áp 400kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

5

TBA Phương Khoan 2

6:30

14:30

18/5

Thay máy biến áp 320kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 400kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

6

TBA Phú Cường 2

6:30

14:30

19/5

Thay máy biến áp 180kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

7

TBA Tam Phú 2

6:30

14:30

19/5

Thay máy biến áp 320kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 180kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

8

TBA Gò Dài

6:30

14:30

21/5

Thay máy biến áp 180kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

9

TBA Triệu Đề 6

6:30

14:30

21/5

Thay máy biến áp 320kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 400kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

10

TBA Hera

6:50

10:20

22/5

Lắp đặt hoàn thiện, đấu nối trạm tụ bù 35KV vào vận hành tại cột 14 Nhánh rẽ KCN Lập Thạch 2 lộ 373E25.3

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ.d lộ 476TCPY dự kiến mất điện từ 06:30÷12:00 ngày 12/5/2022 gồm các TBA: Chùa Cấm, Nhà Máy Nước Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ 1, Tiến Non.

Cắt điện Đ/d 476TCPY dự kiến mất điện từ 06:30÷14:30 ngày 13/5/2022 gồm các TBA: Dốc Dinh 1.

Cắt điện Đ/d 471TCPY dự kiến mất điện từ 06:00÷14:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Dốc Dinh 1.

Cắt điện đ/d 471E25.1 dự kiến mất điện từ 06:00÷15:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Dân Cư Số 7, KĐT Hùng Vương 2.

Cắt điện đ/d 471E25.1 dự kiến mất điện từ 08:00÷12:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Dân Cư Số 7, KĐT Hùng Vương 2.

Cắt điện đ/d 471E25.1 dự kiến mất điện từ 16:00÷17:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Trường Bến Tre, XN Trắc Địa 104, Ngân Hàng Nông Nghiệp PY, TT VT 2 (Bưu Điện Phúc Yên), Ngân Hàng Công Thương, Tin Lành 1, Tin Lành 3, Tin Lành 2, Trưng Trắc, Khu D1, Khu D3, Tuân Tài, Khu D2, Khu D4, Chiếu Sáng Trần Phú T1, Khu Ga, Hợp Tiến 3, Hợp Tiến 2, In Nhãn, Tháp Miếu 1, UB Trưng Nhị, Tháp Miếu 2, Tháp Miếu 4, Chùa Cấm 2, Tự Dùng ĐL Phúc Yên, Dốc Dinh 3, Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, Tiền Châu 9, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Hùng Vương 13, Hùng Vương 5, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6.

Cắt điện 471TCPY dự kiến mất điện từ 18:30÷20:00 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Bưu Điện PY, Ngân Hàng Nông Nghiệp.

 

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Tự dùng ĐLPY

16:00

17:30

13/5

Tháo chuyển cáp ngầm 400V cấp điện cho nhà điều hành Điện lực TP Phúc Yên từ trạm tự dùng cũ sang lắp tại trạm tự dùng mới

2

TBA An Lập 5

6:00

12:00

16/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

3

TBA Tiền Châu 2

6:00

12:00

16/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

4

TBA Đồi Cấm

13:00

19:00

16/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

5

TBA Tân Bình 1

13:00

19:00

16/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

6

TBA Xuân Hòa 9

6:00

12:30

17/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

7

TBA Đồng Trầm

6:00

0:00

17/5

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện đ/d 375E25.5 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:00 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Cty Vĩnh lạc 1, 2, Cty Anh Vương, Cty gạch Bồ Sao, Bơm Đại Định M1, M2, M3, M4, TBA Khu Gia Đình gạch Bồ Sao.

Cắt điện đ/d 471E25.5 dự kiến mất điện từ 06:30÷07:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Thổ Tang 1.2.3.4,9.10.14,15, ĐL Vĩnh Tường, Bưu Điện, CS Thổ Tang, Bơm Chống Úng.

Cắt điện đ/d 475E25.5 dự kiến mất điện từ 07:00÷08:00 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Bình Dương 1,4, Phong Doanh 1,2, Yên Thinh, CCC, Sứ Đồng Hóc cá Vân Xuân 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10, Bơm Vân Xuân.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

Cắt điện đ/d 483E25.9 dự kiến mất điện từ 14:00÷17:00 ngày 15/5/2022 gồm các TBA: Cty ShinWon T1 + T2.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

                                                                                Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
       Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: