Thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn lựa chọn người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh

06/05/2022

Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và các Thông báo của UBND tỉnh: số 288/TB-UBND ngày 19/11/2021 và số 315/TB-UBND ngày 16/12/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc tại Thông báo số 72/TB-HĐ ngày 15/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc, tại vị trí Quản lý Tài chính – Ngân sách thuộc UBND huyện Yên Lạc có thí sinh Hoàng Đức Long, sinh ngày 04/3/1999, quê quán: Tam Hồng - Yên Lạc - Vĩnh Phúc, số báo danh 101; thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 25/8/1995, quê quán: Trung Hà - Yên Lạc - Vĩnh Phúc, số báo danh 103, có số điểm thi vòng 2 bằng nhau là 52 điểm.

Theo quy định tại điểm 5.2 khoản 5 mục II Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh “Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển”.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc triệu tập 02 thí sinh có tên trên, đến dự phỏng vấn để lựa chọn người trúng tuyển, cụ thể:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 09/5/2022.

2. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 38 – Đường Nguyễn Trãi – Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Nội dung phỏng vấn

- Nội dung phỏng vấn trong phạm vi danh mục nội dung, tài liệu hướng dẫn ôn tập vòng 2 của vị trí Quản lý Tài chính – Ngân sách (Phần B Mục XV) được ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-HĐ ngày 07/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thang điểm chấm: 100 điểm.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

* Một số lưu ý đối với thí sinh dự phỏng vấn:

- Các thí sinh dự phỏng vấn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Các thí sinh dự phỏng vấn phải mang theo một trong các giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hộ chiếu (có ảnh rõ ràng) để kiểm tra khi vào phỏng vấn.

- Có mặt trước thời gian tổ chức phỏng vấn ít nhất 15 phút.

- Các thí sinh không đến dự phỏng vấn do bất cứ lý do gì cũng coi như bỏ phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để các thí sinh có tên trên biết, thực hiện./.

Nguồn: Công văn số 571/HĐ ngày 05/5/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh

Các tin đã đưa ngày: