Thông báo nội dung ôn thi vòng 1- Kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

27/04/2022

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về nội dung ôn thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức của Sở năm 2022, cụ thể như sau:

- Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung;

- Nội dung ôn thi môn Tin học;

- Nội dung ôn thi môn Ngoại ngữ.

Trên cơ sở này, các thí sinh chủ động sưu tầm tài liệu để ôn tập các nội dung của kỳ thi. Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức ôn tập và không giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân nào tổ chức ôn thi.

Nguồn: Thông báo số 661/TB-STTTT, ngày 26/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

Các tin đã đưa ngày: