Công bố 71 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

20/01/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-CT công bố 71 danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2022; thay thế, bãi bỏ các danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện lĩnh vực Lao động- TBXH đã được công bố tại các Quyết định trước đây.

 

Các tin đã đưa ngày: