Lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Đại Đồng, Vĩnh Tường

19/01/2022

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 12 thửa đất ở tại xã Đại Đồng.

Thông tin chi tiết dưới đây:

STT

Ký hiệu, vị trí ô đất
tổ chức đấu giá

Số ô
đất

Diện
tích ô
quy
hoạch
(m2)

Diện
tích
(m2)

Giá đất được
UBND tỉnh
phê duyệt
(Đ/m2)

Giá trị ô đất
(Đ)

1

Thửa đất số A-01

1

150,2

150,2

48.000.000

7.209.600.000

2

Thửa đất số A-02

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

3

Thửa đất số A-03

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

4

Thửa đất số A-04

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

5

Thửa đất số A-05

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

6

Thửa đất số A-06

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

7

Thửa đất số A-07

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

8

Thửa đất số A-08

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

9

Thửa đất số A-09

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

10

Thửa đất số A-10

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

11

Thửa đất số A-11

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

12

Thửa đất số A-12

1

120,0

120,0

45.000.000

5.400.000.000

Tổng cộng

12

1.470,2

66.609.600.000

     

(Các ô đất được thể hiện theo bản đồ phân lô chi tiết kèm theo Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất, mở rộng trường mầm non, Nhà văn hóa thôn 4 và Khuôn viên cây xanh tại xã Đại Đồng)
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản
Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá bao gồm:
- Văn bản đề nghị được thực hiện cuộc đấu giá tài sản;
- Hồ sơ năng lực của đơn vị: Về cơ sở vật chất, kinh nghiệm của Giám đốc, số lượng đấu giá viên, đội ngũ lao động, chấp hành chính sách thuế, kinh nghiệm tổ chức, tài khoản giao dịch, các thông tin khác...
- Phương án đấu giá;
- Dự toán chi phí tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 27 tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính).
Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
UBND huyện Vĩnh Tường thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

Các tin đã đưa ngày: