Kế hoạch số 167/KH-BCĐ ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (từ ngày 10/11 đến 10/12/2020)

04/11/2020

File đính kèm