Quyết định số 1627/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến

24/06/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: