Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy tại thị trấn Tứ Trưng

12/09/2017

Từ 13 chức danh tại khu dân cư nay còn 7 người hoạt động không chuyên trách; ở cấp thị trấn, từ 30 chức danh không chuyên trách, sau khi sắp xếp lại, địa phương chỉ còn 11 người. Đây là những chuyển biến tích cực thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường đã đạt được khi triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. 

Cũng giống như nhiều địa phương khác, trước khi thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, thị trấn Tứ Trưng có đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp thị trấn, tổ dân phố khá cồng kềnh. Trung bình mỗi  tổ dân phố từ 10 - 15 chức danh không chuyên trách hoạt động; ở cấp thị trấn, còn 30 cán bộ không chuyên trách đang hoạt động. Vì thế, dù tổng nguồn ngân sách chi trả cho các đối tượng này rất lớn song mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách thường không bảo đảm để họ gắn bó, nhiệt huyết với công việc.


Bước vào thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy thị trấn Tứ Trưng
đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn, thống nhất kế hoạch,
lộ trình thực hiện từng nội dung, công việc cụ thể

Nhằm cụ thế hóa Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp thị trấn và khu dân cư. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến các Bí thư chi bộ, trưởng khu, các đoàn thể, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thị trấn và người dân để họ nắm bắt và hiểu rõ chủ trương, nếu có vướng mắc sẽ được giải đáp kịp thời. Hiện một chức danh kiêm nhiệm đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như: Đồng chí Bí thư chi bộ sẽ kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ; đồng chí Trưởng khu kiêm nhiệm chức danh Chi hội trưởng Chi hội Hội Nông dân và cán bộ quản lý nhà văn hóa khu; Công an viên kiêm Thôn đội trưởng. Ở cấp thị trấn, một đồng chí cán bộ cũng sẽ đảm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách khác nhau trên cơ sở năng lực, sở trường phù hợp. Đến nay, Tứ Trưng đã giảm được hơn 50% số người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư, đạt gần 80% kết hoạch so với quy định tại Đề án 01. Cụ thể, từ 13 chức danh tại khu dân cư nay còn 7 người hoạt động không chuyên trách. Đối với cấp thị trấn, từ 30 chức danh không chuyên trách, sau khi sắp xếp lại, địa phương chỉ còn 11 người hoạt động không chuyên trách.

Theo đại diện lãnh đạo thị trấn Tứ Trưng, sau khi hoàn thành việc bố trí, sắp xếp, đội ngũ cán bộ không chuyên trách, về cơ bản cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn thị trấn đã nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn nên đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, sau sắp xếp, số lượng người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách giảm, gọn nhẹ hơn; công tác triển khai nhiệm vụ cũng đồng nhất, bớt khâu trung gian, một lần họp sẽ lồng ghép, kết hợp nhiều nội dung công việc nên thuận lợi hơn. Cán bộ kiêm nhiệm có thêm điều kiện tích lũy kiến thức, nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo được mức thu nhập cao hơn cho những người đảm nhiệm chức danh không chuyên trách. Bên cạnh đó, giúp cấp ủy, chính quyền thuận lợi trong quản lý công việc, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền thị trấn.

Trên thực tế, việc triển khai thực hiện Đề án 01 tại Tứ Trưng vẫn còn những khó khăn, bất cập do một số chức danh ở các hội, đoàn thể đặc thù khó thực hiện việc kiêm nhiệm; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thôn, khu dân cơ còn hạn chế… Tuy nhiên, với kết quả bước đầu đạt được cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng, thị trấn Tứ Trưng sẽ thực hiện thành công các bước tiếp theo, trở thành một trong những điểm sáng của huyện Vĩnh Tường trong Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy.

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: