Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đóng góp 4% tổng thu ngân sách hằng năm

20/06/2012

Đến hết tháng 6 năm 2012, trên địa bàn tỉnh có 4920 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, hiện có gần 2000 doanh nghiệp trong số này đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc chờ giải thể. Số doanh nghiệp đang hoạt động còn 3022, trong đó có 65 doanh nghiệp FDI và 2957 doanh nghiệp DDI. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sự gia tăng số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh nhanh hơn so với bình quân chung của cả nước nhưng vẫn còn thấp so với tiềm năng, đặc biệt giảm mạnh trong 2 năm 2011 và đầu năm 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.

Cùng với sự tăng trưởng về số lượng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa  cũng có sự phát triển một bước về chất. Từ chỗ hoạt động trong một số ít phân ngành như cơ khí lắp ráp nhỏ, gốm sứ tiêu dùng, sơ chế nông sản thực phẩm, các doanh nghiệp nhỏ và vừa  đã vươn ra nhiều lĩnh vực khác, cung cấp các chủng loại loại sản phẩm phong phú cho thị trường. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đã trở nên đa dạng: Chiếm tỷ trọng cao nhất là các ngành dịch vụ - thương mại với 49%, xây dựng với 33,3%; 17,7% kinh doanh các ngành công nghiệp, nông lâm nghiệp và thủy sản.

Vốn trung bình của doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng lên theo từng năm, giai đoạn 2005 – 2011 tăng 11,26 tỷ đồng. Doanh thu trung bình giai đoạn này tăng 462 triệu đồng/lao động. Hằng năm, thu ngân sách từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa  chiếm 4% tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Một trong những điểm sáng trong hoạt động các các doanh nghiệp nhỏ và vừa  là lĩnh vực xuất khẩu. Số lượng doanh nghiệp xuất khẩu tăng từ 45 (năm 2005) lên 161 doanh nghiệp (năm 2011); giá trị xuất khẩu năm 2011 đạt xấp xỉ 80 triệu USD, chiếm 14% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Với việc giải quyết việc làm cho khoảng 7 vạn lao động, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tạo ra số việc làm đáp ứng được nhu cầu tìm việc của người lao động, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: