Giai đoạn 2021 – 2025: Vĩnh Phúc dành hơn 66 tỷ đồng thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

06/01/2022

Để công nghiệp hỗ trợ của tỉnh sớm trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp có đủ điều kiện phát triển trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy, điện, điện tử hoàn chỉnh và cung cấp một phần cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn hoặc xuất khẩu; 10 doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có thể tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn kinh tế lớn, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia được vào thị trường quốc tế; liên kết xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ dành hơn 66 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; tổ chức hội trợ triển lãm để các doanh nghiệp giới thiệu, trưng bày các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, cùng với xây dựng chuyên đề tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài nước, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyện liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành Cổng thông tin về công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc; tiếp cận thông tin, giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: