Bà Nguyễn Thị Tình cùng một số công dân ở thôn Can Bi 1,2, xã Phú Xuân: Kiến nghị giải quyết liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa

17/11/2020

Chi tiết câu hỏi:

Bà Nguyễn Thị Tình cùng một số công dân ở thôn Can Bi 1,2, xã Phú Xuân: Kiến nghị giải quyết liên quan đến việc dồn điền, đổi thửa như: Xử lý đối các Trưởng thôn làm trái quy định về việc dồn thửa, đổi ruộng; hết kinh phí làm kênh mương nội đồng; không đồng ý giảm, trừ 21,4 m2 đất/lsào khi dồn thửa, đổi ruộng; tự ý lấy đất nông nghiệp được giao theo Quyết định 450 đã được cấp GCNQSDĐ cho các hộ để dồn thửa, đổi ruộng chia cho các hộ khác; không đồng ý việc để lại đất nông nghiệp để bán đấu giá; xử lý các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai và giao thầu đất công ích trái quy định; xây dựng kênh mương nội đồng không đảm bảo chất lượng.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên tập trung thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6999/UBND-TD4 ngày 14/9/2020 và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, báo cáo tiến độ giải quyết với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: