Bà Nguyễn Thị Báu (chồng là ông Ngô Văn Việt) ở tổ 8, phường Hùng Vương: Nội dung 1: Đề nghị cho chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng hoa màu và cây lâu năm tại khu Bảng Tin, phường Hùng Vương ...

15/04/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Báu (chồng là ông Ngô Văn Việt) ở tổ 8, phường Hùng Vương:

Nội dung 1: Đề nghị cho chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng hoa màu và cây lâu năm tại khu Bảng Tin, phường Hùng Vương.

Nội dung 2: Đề nghị xem xét cấp đất tái định cư cho ông Ngô Minh Đức (con trai bà Báu) do Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đường BOT (Quốc lộ 2).

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở Văn bản số 818/STNMT-TTr ngày 09/4/2019 của Sở TN&MT, giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân theo quy định của pháp luật.