Bà Nguyễn Thị Báu (chồng là ông Ngô Văn Việt) ở tổ 8, phường Hùng Vương: Nội dung 1: Đề nghị cho chuyển mục đích sử dụng đất; Nội dung 2: Đề nghị xem xét cấp đất tái định cư cho ông Ngô Minh Đức (con trai bà Báu) ...

15/03/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Báu (chồng là ông Ngô Văn Việt) ở tổ 8, phường Hùng Vương: Nội dung 1: Đề nghị cho chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng hoa màu và cây lâu năm tại khu Bảng Tin, phường Hùng Vương.

Nội dung 2: Đề nghị xem xét cấp đất tái định cư cho ông Ngô Minh Đức (con trai bà Báu) do Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đường BOT (Quốc lộ 2).

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên và các đơn vị  liên quan kiểm tra, xác minh, họp thống nhất, giải quyết, trả lời bà Báu theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/3/2019.

Các tin đã đưa ngày: