Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu đề nghị: thu hồi thửa đất số 12; không đồng ý Quyết đinh xử lý kỷ luật của Thành ủy Phúc Yên; hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) ...

15/03/2019

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Tiến Huân ở khu 3, phường Tiền Châu:

Nội dung 1: Đề nghị thu hồi thửa đất số 12, tờ bản đồ số 39, diện tích 449,0m2 đất theo quy định của pháp luật;

Nội dung 2: Không đồng ý Quyết đinh xử lý kỷ luật của Thành ủy Phúc Yên đối với ông Trương Quang Hưng – Bí thư phường Tiền Châu;

Nội dung 3: Đề nghị hủy bỏ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND thị xã Phúc Yên (nay là thành phố Phúc Yên) về việc thu hồi và cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Tiến Hiếu và bà Lê Thị Phi địa chỉ thửa đất: Phường Hùng Vương. 

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên khẩn trương tiến hành thực hiện thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật.

Nội dung 2: UBND tỉnh đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Thành ủy Phúc Yên xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

Nội dung 3: UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Phúc Yên kiểm tra, xác minh, trả lời công dân theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 10/4/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: