Bà Đinh Lan Phương thôn Yên Điềm, xã Cao Minh: Tố cáo bà Nguyễn Thị Tư xây dựng nhà trái phép trên đất thủy lợi tại vị trí cống số 7 trục đường Nguyễn Văn Linh, thôn Yên Điềm, xã Cao Minh gây ra tình trạng gập úng, ô nhiễm môi trường khu dân cư

14/01/2019

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên kiểm tra, xử lý dứt điểm theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7872/UBND-TD2 ngày 12/10/2018 và số 8701/UBND-TD2 ngày 02/11/2018, báo cáo kết quả với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/01/2019.

 

Các tin đã đưa ngày: