Bà Hoàng Thị Chinh ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh: Không đồng ý Quyết định số 607/QĐ-CT ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên về việc điều chỉnh Quyết định số 3113/QĐ-CT ...

14/01/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Hoàng Thị Chinh ở thôn An Bình, xã Ngọc Thanh: Không đồng ý Quyết định số 607/QĐ-CT ngày 28/5/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên về việc điều chỉnh Quyết định số 3113/QĐ-CT ngày 07/11/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Lý Văn Lâm (vợ là bà Hoàng Thị Chinh) với 06 hộ dân thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh, không đồng ý Văn bản số 3489/STNMT-TTr ngày 28/12/2018 của Sở TN&MT về việc đề xuất giải quyết đơn của bà Hoàng Thị Chinh.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, UBND thành phố Phúc Yên, UBND xã Ngọc Thanh và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát lại vụ việc, họp thống nhất, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, xong trước ngày 28/2/2019.

Các tin đã đưa ngày: