Bà Nguyễn Thị Báu, P. Hùng Vương, thành phố Phúc Yên đề nghị: Cho chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng hoa màu; xem xét cấp đất tái định cư; không đồng ý việc UBND phường Hùng Vương hỗ trợ tiền cho gia đình; công nhận quyền sử dụng đất...

14/01/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Nguyễn Thị Báu (chồng là ông Ngô Văn Việt) ở tổ 8, phường Hùng Vương:

Nội dung 1: Đề nghị cho chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang trồng hoa màu và cây lâu năm tại khu Bảng Tin, phường Hùng Vương.

Nội dung 2: Đề nghị xem xét cấp đất tái định cư cho ông Ngô Minh Đức (con trai bà Báu) do Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đường BOT (Quốc lộ 2).

Nội dung 3: Không đồng ý việc UBND phường Hùng Vương hỗ trợ cho gia đình 178.000 đồng đối với 117 m2 đất nông nghiệp; đề nghị bồi thường, hỗ theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Nội dung 4: Đề nghị công nhận quyền sử dụng đất (cấp GCNQSD đất) ở cho gia đình.

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên chủ trì cùng với UBND phường Hùng Vương làm việc trực tiếp với hộ bà Nguyễn Thị Báu để xem xét, giải quyết, trả lời dứt điểm từng nội dung, xong trong tháng 02/2019;  chủ động xin ý kiến của Sở TN&MT để được tư vấn giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: