Bà Trần Thị Xuân ở tổ 1, phường Hùng Vương: Nội dung 1: Đề nghị được đền bù về đất, tài sản trên đất tại khu tập thể Trung tâm y tế huyện Mê Linh (cũ) nay là Bệnh viên đa khoa khu vực Phúc Yên ...

16/08/2019

Chi tiết phản ánh:

Bà Trần Thị Xuân ở tổ 1, phường Hùng Vương:  

Nội dung 1: Đề nghị được đền bù về đất, tài sản trên đất tại khu tập thể Trung tâm y tế huyện Mê Linh (cũ) nay là Bệnh viên đa khoa khu vực Phúc Yên; đề nghị đền bù ngày công đi khiếu kiện và các chi phí khác;

Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh không thực hiện đóng dấu treo vào biên bản làm việc tại buổi làm việc với bà Trần Thị Xuân ngày 28/6/2019.

Trả lời:

Nội dung 1: Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết theo quy định, xong trước ngày 17/8/2019.

Nội dung 2: Thanh tra tỉnh đã có Thông báo số 35/TB-TTr ngày 16/7/2019 việc không thụ lý tố cáo.