Các hãng taxi

27/08/2018

1. Taxi Ngọc Lan

Số điện thoại: 0211.3.87.87.87

2. Taxi Nhật Linh

Số điện thoại: 0211.3.68.68.68

3. Taxi Tam Gia

Số điện thoại: 0211.3.81.81.81

4. Taxi Thành Công

Số điện thoại: 0211.3.64.64.64

5. Taxi Thiên Đức

Số điện thoại: 0211.3.56.56.56

6. Taxi Vĩnh Yên

Số điện thoại: 0211.3.65.65.65

7. Taxi Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0211.3.66.66.66

8. Taxi Mai Linh

Số điện thoại: 0211.6.26.26.26

9. Taxi Thịnh Hưng

Số điện thoại: 0211.3.59.59.59/0211.6.29.29.29

10. Taxi ATA

Số điện thoại: 0211.3.63.63.63

11. Taxi Đồng Tâm

Số điện thoại: 0211.3.69.69.69

12. Taxi Hà Anh

Số điện thoại: 0211.3.75.75.75

13. Taxi Huy Hoàng

Số điện thoại: 0211.3.86.86.86

Các tin đã đưa ngày: