Ngân hàng

23/08/2018

1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 4, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.862.536

Chi nhánh Phúc Yên

Địa chỉ: Số 4, Trần Hưng Đạo, Trưng Trắc, Phúc Yên

Điện thoại: 02113.868.388

Chi nhánh Bình Xuyên

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên

Điện thoại: 02113.887.686

 

2 . Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Kim Ngọc, Ngô Quyền, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.862.553

Chi nhánh Vĩnh Phúc II

Địa chỉ: 88A, Trần Hưng Đạo, Phúc Yên

Điện thoại: 02113.868.366

 

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 8, Kim Ngọc, Ngô Quyền, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.595.999

 

4. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: 392 A, Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.720.920

Chi nhánh Phúc Yên

Địa chỉ: Số 6, Tổ 8, Hai Bà Trưng, Hùng Vương, Phúc Yên

Điện thoại: 02113.636.666

 

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 8, Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.847.297

 

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh Vượng - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1, Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02113.720.138

 

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 69 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.597.888

 

8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 371 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.710 899 

 

9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 115 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.710.113

 

10. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 361B Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.727.727

 

11. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 251 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.728.668

 

12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Viettel, KĐT Chùa Hà, Vĩnh Yên

Điện thoại: 02116.265.566

 

13. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 4 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.696.666

 

14. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 361 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.710.145

 

15. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 2, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.843.678

 

16. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14-16, Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.861.666

 

17. Ngân hàng Chính sách Xã hội - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: P. Tích Sơn, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.843.875

 

18. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 6, Lý Bôn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.722.077

 

19. Ngân hành TNHH MTV Shinhan - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.882.121

Các tin đã đưa ngày: