Công điện số 02/CĐ-PCTT ngày 06/5/2022 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về tăng cường triển khai các giải pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước

06/05/2022