Công văn số 2784/UBND-VX1, ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh v/v tạm dừng khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

04/05/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: