Thông báo số 84/TB-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh

04/05/2022

File đính kèm