Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/10/2020
 

 

 

Đ/c Bùi Thị Thu Hằng
TUV, Bí thư Đảng ủy
Khối CCQ tỉnh

 

Vũ Ngọc Vinh
Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Trần Quang Minh
Phó Bí thư Đảng ủy
Khối CCQ tỉnh

Nguyễn Trường Giang
Phó Bí thư Đảng ủy
Khối CCQ tỉnh

 

 

Diệp Thị Thanh Hà
 Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Trần Ngọc Minh
 Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Bùi Huy Tùng
Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Trần Xuân Tăng
Chánh Văn phòng
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: