Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020

18/06/2020
 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng
TUV, Bí thư Đảng ủy
Khối CCQ tỉnh

 

 

Vũ Ngọc Vinh
Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Trần Quang Minh
Phó Bí thư Đảng ủy
Khối CCQ tỉnh

 

 

Đào Văn Minh
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Diệp Thị Thanh Hà
 Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

Bùi Huy Tùng
Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Trần Xuân Tăng
Chánh Văn phòng
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Trần Ngọc Minh
 Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: