Danh sách các phòng ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

06/12/2021

I. CÁC BAN CHUYÊN MÔN THUỘC ĐẢNG ỦY 

1. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0211.3696.818

Chánh Văn phòng: Trần Xuân Tăng

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Hoàng Tuân

2. BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 0211.3860.368

Trưởng ban: Bùi Huy Tùng

Phó Trưởng ban: Dương Thị Ngọc

 

3. UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 0211.3860.373

Chủ nhiệm: Diệp Thị Thanh Hà

Phó Chủ nhiệm: Phạm Thị Hương

 

4. BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 0211.3841.613

Trưởng ban: Trần Ngọc Minh

Phó Trưởng ban: Nguyễn Mạnh Nguyên

Phó Trưởng ban: Ngô Thị Bảo Ngọc

 

II. CÁC ĐOÀN THỂ KHỐI

1. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Điện thoại: 0211.3862.269

Chủ tịch: Trần Ngọc Minh

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Tư

 

2. CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

Chủ tịch: Đỗ Thị Thắm

 

3. ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại: 0211.3860.801

Bí thư: Trần Thanh Sơn

Phó Bí thư: Phùng Văn Đức

Các tin đã đưa ngày: